Altyazılı porno

8000‘i buluyor. Net olarak bir sayı yaşlı porno verilememesinin temel nedeni bazı lehçelerin bir dil vaziyetine gelmeleri ve ayrı bir dil olarak sayılıp sayılamayacağı konusundaki uzmanların kararsız kalmasıdır.  Ayrı olarak dünya üzerindeki erişilememiş bölgeler ve buradaki dillerin incelenmemesi de oldukça ehemmiyetli bir etkendir. Birleşmiş Milletler tarafından türbanlı porno paylaşılan verilere göre göre, şu an için dünyada  ile 8000  arasında travesti porno dil var. Konuşulan dillerin yarısının konuşan nüfusu 10 binden az. Bu dillerin  konuşan sayısı bin kişiden az.Avustralya’da 108, Hindistan’da 198 ve ABD’de 190 kadar dil, tehlikede olan diller sınıfına alındı. Dil toplumların tarihidir, kendilerine özgü bir şeydir. Örneğin yaklaşık 7 tane bağımsız Türk hepsi Türk Lehçeleri konuşuyor ama farklılıklar gözetmektedir. Dilleri kendilerine göre şekil almıştır. Bu gün gelişen teknoloji ile diller arsındaki uçurum kalkıyor diyebiliriz. Filmler,kitaplar artık her şey çevrilebiliyor. Hatta porno filmlerde bile bulunuyor bazıları alt yazılı porno keyfi sunmaktadır.